Stora Sköndal

Stora Sköndal

Stora Sköndal

Gestaltningsförslag för ett flerbostadshus i Sköndal, strax söder om Stockholm. Förslaget blir första etappen i en utbyggnad av ett område strax söder om Sköndals centrum. Byggnaden innehåller hyresrätter, LSS-boende samt kontorslokaler för Stiftelsen Stora Sköndal, som är nuvarande markägare. Detaljplanen ställs ut på granskning Q2-17.

Byggnadens tre delar som trappar sig upp längs Thorsten Levenstams Väg, får varsin utformning. Material och fönsteromfattning skiljer sig åt, men där gemensamma teman som vertikalitet, fönstertyper, entrépartier och ett brant sadeltak, kommer igen och håller ihop. Takfoten görs liten och nätt så att gavelmotivet mot torget förstärks. Mot torget föreslås även en entrébyggnad till kontoret, som utförs i en våning med asymmetriskt sadeltak och väggar i opakt fasadglas/ transparent glas.

Den norra lamelldelen förses med ett ljust varmgrått tegel och har fönsteromfattningar i samma tegel i stående förband eller puts i lätt kontrasterande kulör. Franska balkonger, balkonger mot gatan, på kortsidan och mot gård förses med pinnräcken. Mittbyggnaden har en metallfasad av plåtkassetter i guld/bronsmetallic med fönsteromfattningar i något kontrasterande kulör i samma material. Balkonger mot gatan har en front av perforerad plåt, fasad, franska balkonger och balkonger mot gården har glasräcken. Den södra delen har ett ljust gråbrunt tegel med fönsteromfattningar och visuellt ihopkopplande inslag i betong. Balkongräcken mot gatan är i betong och glas, och mot gården i glas. Franska balkonger med glasräcke. Taket i falsad plåt i tre grå nyanser, förstärker indelningen i tre volymer.

Fakta

Projektnamn
Stora Sköndal

Beställare
IKANO

Plats
Stockholm

Omfattning
49 HR-lgh, 6 LSS-lgh, 800 m² kontor

Status
Pågående

Kontaktperson
Eva Ocklund Haag
eva.ocklundhaag@​fojab.se
+46 706 - 95 58 30

Projektgrupp

Eva Ocklund Haag
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Cecilia Jarlöv
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ateljéansvarig

Jordan Lane
Arkitekt MSA

© FOJAB