Lomma Hamn

Lomma Hamn

Lomma Hamn

FOJAB planerade en ny stadsdel i hamnområdet i Lomma

Som grund hade sju tidigare detaljplanearbeten påbörjats för Brohusen, Huvudgatusystemet, Kanalkvarteren, Strandfuret, Trädgårdsstaden, Västra delen och Åkvarteren.

I början av processen verkade FOJAB som stöd för Lomma kommun vid parallella uppdrag för att därefter arbeta fram ett planprogram och ett kvalitetsprogram för stadsdelen i sin helhet.

FOJAB har även ritat bebyggelsen vid ån åt Skanska Nya Hem samt vid bron och vid Strandfuret åt CA Fastigheter.

Utmärkelse:
Sveriges Arkitekters Planpris 2004

Fakta

Projektnamn
Lomma Hamn

Beställare
Lomma Kommun

Plats
Lomma

Omfattning
Fördjupad översiktsplan Lomma tätort, detaljplaner, kvalitetsprogram

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Pia Månsson
pia.mansson@​fojab.se
+46 703 - 06 08 28

Projektgrupp

Pia Månsson
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Emma Olvenmyr

Elvira Grandin

© FOJAB