Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skånes nya kundmötesplatser. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med konceptutveckling och projektering av inredning och ombyggnad. Det nya konceptet, baserat på Länsförsäkringars kärnvärden, har implementerats på tre nya kundmötesplatser i Malmö City, Malmö Hyllie och Helsingborg.

Länsförsäkringar erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Bakgrunden till satsningen var Länsförsäkringar Skånes önskan att komma närmare kunden, inte bara i digitala media utan också på fysiska mötesplatser belägna centralt och lättillgängligt. Här ska kunden ges möjlighet till kvalificerad rådgivning i en avslappnad och trygg miljö, men också få hjälp med enklare ärenden.

Kundmötesplatsernas utformning har växt fram i en process av bland annat benchmark, workshops med medarbetare och analys av varumärket. Med detta som utgångspunkt tog FOJAB fram en konceptbok. Under hela processen hade vi en kontinuerlig dialog med Länsförsäkringars ledning, marknadsavdelning och reklambyrå. Konceptboken fungerar också som vägledning i arbete med kommande kundmötesplatser och vid ändringar av befintliga.

Kundmötesplatserna har varit föremål för en genomarbetad inredningsprojektering. Lokalerna för Kundmötesplats Malmö City, vid Anna Lindhs Plats, och Kundmötesplats Helsingborg, belägen på Sundstorget, har båda också genomgått en omfattande ombyggnad.

Fakta

Projektnamn
Länsförsäkringar Skåne

Beställare
Länsförsäkringar Skåne

Plats
Skåne

Omfattning
1850 M² LOA

Status
Färdigställt, 2017

Kontaktperson
Viveca Rosencrantz
viveca.rosencrantz@​fojab.se
+46 761 - 16 81 10

Projektgrupp

Viveca Rosencrantz
Arkitekt SAR/MSA

Alper Sjöstrand
Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig

Anna Lavén
Arkitekt SAR/MSA

Anna Neuhauser
Arkitekt MSA

Sune Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

© FOJAB