Kvarteret Lilla torg

Kvarteret Lilla torg

Kvarteret Lilla torg

Kvarteret Lilla torg ligger i centrala Vellinge, granne med Stortorget. Torget och dess omkringliggande byggnader genomgick en centrumutveckling 2016 för att skapa ett attraktivt och levande centrum, en mötesplats året om och en större flexibilitet och funktionalitet.

Den nya utformningen möjliggör ett öppet och flexibelt torg som erbjuder torghandel, lek- och sittmöjligheter till vardags. Till fest och evenemang finns det plats för t.ex. scen och tält. Trottoarer och stråk av granithällar breder ut sig runt byggnaderna och leder in till torget, samtidigt som de skapar en tillgänglighet runt och genom hela kvarteret. Granithällarna ger en tydlig ram runt torgets vistelseytor som utgörs av smågatsten, stenmjöl och band av granithällar.

Sju plataner, placerade i ett glest rutnät, ger en struktur och grön karaktär till torget medan markytan hålls öppen och flexibel. I samband med trädens placeringar finns fasta installationer såsom befintligt konstverk och nya lekskulpturer. Stora parasoll är placerade i platanernas rutnät och möjliggör för såväl torghandel som sittplatser i skugga samtidigt som de bidrar till en flexibilitet och skapande av intimitet och rumslighet på torget.

Belysningen bidrar till torgets intima känsla genom att hänga på linor, likt glödlampor över torgytan, och skapar ett tydligt inre rum. Gångstråken längs med fasaderna lyses upp av spotlights som är placerade på masterna till den linspända belysningen. Möblering i form av cafébord och stolar flyttas runt efter torgbesökarnas önskemål. Den lantliga känslan från Söderslätt tillsammans med en tysk ”biergarten” har varit en inspiration för gestaltningen och atmosfären för torget.

Byggnaderna som omger torget har också genomgått en stor ombyggnad. Volymerna från det befintliga centrumet från 70-talet har förenklats och renodlats för att föra tankarna till skånsk byggnadskultur. Sadeltaksmotivet har förstärkts genom ett mindre takutsprång och en ny material- och färgsättning. Teglet är vitslammat och övriga väggar är vitmålade med enhetliga, grå fönsterpartier genom hela projektet.

Tillägg i form av frontespiser har gett möjlighet till offentlig verksamhet även på plan 2 och fungerar som markörer till passagerna från väster och söder in till Lilla torg.

Fakta

Projektnamn
Kvarteret Lilla torg

Beställare
Vellingebostäder

Plats
Vellinge

Status
Färdigställt 2016

Kontaktperson
Caroline Hertzman
caroline.hertzman@​fojab.se
+46 725 - 24 95 30

Projektgrupp

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

© FOJAB