Katrinetorps landeri

Katrinetorps landeri

Katrinetorps landeri

FOJAB fick i uppdrag att renovera och bygga om stallbyggnaden till Katrinetorps herrgård, som är en rekreationsplats med konferens och utställningslokaler.

Projektet innebar en renovering och ombyggnad av den gamla stallbyggnaden från början av 1800-talet och innehåller reception för Katrinetorps herrgårdsanläggning, butik, kontor samt lokaler för konferens och utställning.

Byggnadens exteriör har antikvariskt skydd medan interiören fått en genomgripande och modern utformning. De tekniska lösningarna avseende ventilation och värme har utförs helt utan synliga installationer.

Fakta

Projektnamn
Katrinetorps landeri

Beställare
Fastighetskontoret, Malmö

Plats
Malmö

Omfattning
Ombyggnad ca 700 m²

Status
Färdigställt, 2013

Projektgrupp

Alper Sjöstrand
Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig

© FOJAB