Helsingborgs Tingsrätt

Helsingborgs Tingsrätt

Helsingborgs Tingsrätt

Verksamhetens höga krav har varit i fokus när FOJAB förenar befintligt och nytt till en enhetligt gestaltad domstol. Tillbyggnaden möter stadens ambition att koppla ihop stadsdelen söder med stadskärnan. Byggnadens placering skapar en naturlig plats i anslutning till den nya stadsgatan där entréer berikar stadslivet och ökar tryggheten.

Projektet är den första av två etapper att sluta kvarteret. Tegelfasader med omhändertagna detaljer ansluter till Helsingborgs tegeltradition. Sockelvåningens mönstermurning tillför en ytterligare kvalitet till upplevelsen.

Nya förhandlingssalar och en utvecklad lösning av separerade flöden tillgodoser verksamhetens behov av ökad kapacitet och funktion. Befintliga salar har uppdaterats för att möta nya krav på logistik, teknik och säkerhet.

En ny huvudentré med säkerhetskontroll leder in till allmänhetens ytor och vidare till ett inre torg som sammanlänkar befintliga och nya lokaler. Tillbyggnaden tar utgångspunkt i den befintliga byggnadens struktur med utblickar över Öresund. Tillsammans med nya genomgående materialval säkerställs upplevelsen av en enhetlig domstol.

Projektet är ett fint exempel på hur ett nytt tillägg kan integreras, där verksamhetens krav, stadens ambitioner och genomförbarhet, har balanserats med en väl gestaltad helhet som resultat.

 

 

Fakta

Projektnamn
Helsingborgs Tingsrätt

Beställare
Wihlborgs

Plats
Helsingborg

Omfattning
4 000 m²

Status
Färdigställt, 2020

Kontaktperson
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@​fojab.se
+46 708 - 83 80 82

Projektgrupp

Kjell Adamsson
Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Jonas Ruthblad
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Caroline Hertzman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéchef

Filip Loguin Hjärne
Arkitekt MSA/MAA

© FOJAB