Hammars park

Hammars park

Hammars park

Efter att ha vunnit 1:a pris i markanvisningstävling 2003 fick FOJAB tillsammans med JAIS arkitekter i uppdrag att upprätta 165 nya lägenheter i Hammars Park i Malmö.

Projektet utfördes på uppdrag av byggherrarna MKB Fastighets AB och JM.

Utmärkelse:
Malmö Stads Stadsbyggnadspris 2012, Klass Bostäder.

Fakta

Projektnamn
Hammars park

Beställare
MKB

Plats
Malmö

Omfattning
165 lägenheter

Status
Färdigställt, 2012

Projektgrupp

Stanislaw Welin
Arkitekt SAR/MSA

© FOJAB