Godsfinkan 3

Godsfinkan 3

Godsfinkan 3

Godsfinkan 3 är ett av de första kvarteren som byggs i Nyhamnen, Malmös nästa stora stadsomvandlingsprojekt. Ett bostadshus med två torn blir det första mötet med staden för den som anländer med tåg norrifrån.

Objektet avser nybyggnad av 189 lägenheter, garage i två våningar och utemiljö inom kvarter Godsfinkan 3 i Malmö. I bottenplan finns sju lokaler för exempelvis kafé, butiker, restauranger eller kontor. Projektets ambition är att ta tillvara de unika kvaliteterna på platsen – närheten till såväl stad som hamn, Bangårdsterrassen och Carlsgatans boulevard och den fria utsikten över både Malmö och Öresund.

Kvarteret är uppbyggt av tre huskroppar med två torn på sexton respektive nitton våningar och med en sjuvåningsvolym däremellan. Varje del har var sin entré och trapphus. De två första våningarna består av lokaler mot Carlsgatan, cykelparkering, teknik och förråd samt bilparkering med mera. Parkeringen nås via en stickgata omedelbart väster om kvarteret.

Det U-formade kvarteret får sin södervända bostadsgård på plan 3, ovanpå parkerings- och teknikytor, med entréer till respektive trapphus. Den sista delen av bostadsgården mellan bangården och huskropparna kallas ibland för Bangårdsterrassen och är tänkt som en publik yta inom MKBs kvartersmark. Här finns även två mindre lokaler för publik verksamhet.

 

En målsättning har varit att skapa ett bostäder som kännetecknas av funktion, skönhet och hemkänsla samtidigt som de är yteffektiva med låga drifts- och förvaltningskostnader.

De tre huskropparna är utformade som en helhet men med individuell detaljering. Stor omsorg har lagts vid detaljer och materialmöten för att skapa en långsiktigt vacker miljö.

Det ljust grå teglet, murat med reliefverkan kring muröppningar, i kombination med spröjsräcken ger byggnaden ett klassiskt välproportionerat uttryck. Entréerna är utformade med robusta och karaktärsfulla material och ger med sin höga rumshöjd ett värdigt bemötande. Lägenheterna är välplanerade och utformade för att på bästa sätt ta vara på utsikten.

Fakta

Projektnamn
Godsfinkan 3

Beställare
MKB

Plats
Malmö

Omfattning
21 500 m², 189lägenheter

Status
Pågående

Kontaktperson
Stefan Johansson
stefan.johansson@​fojab.se
+46 706 - 64 23 02

Projektgrupp

David Ottosson
Arkitekt MSA

Emma Carlbom
Projektledare Arkitektur, Byggnadsingenjör

Ida Stavenow
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Karin Andersson
Arkitekt MSA

Katrin Johansson
Arkitekt MSA

Olesja Lami
Arkitekt

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

© FOJAB