Gjuteriet

Gjuteriet

Gjuteriet

Gjuteriet i Limhamns sjöstad består av tre byggnader grupperade kring en upphöjd, gemensam innergård som vänder sig mot den intilliggande parken. Kvarteret rymmer 84 miljösmarta hyreslägenheter, en butikslokal och restaurang i bottenplan. Den högsta delen i kvarteret utgörs av en byggnad i tio våningar med utsikt över Öresund och bron. Övriga delar består av fyra våningar.

Exteriört präglas den högre byggnaden av vitmålade betongelement med delar i mönstergjuten omålad betong. De blandade lägenhetsstorlekarna, balkongerna och volymhanteringen av det översta planet och taket ger byggnaden ett expressivt uttryck. Varmförzinkade balkongräcken och entréomfattningar samt vertikala ekribbor i del av bottenvåning kompletterar övriga materialval. Av de två lägre byggnaderna har den ena, med sin råa betongsockel, vita betongelement och vitmålat tegel, ett liknande uttryck som den högre. Den andra av de lägre byggnaderna är uppförd i rött tegel och knyter an till omgivande äldre och nytillkommen bebyggelse.

Lägenheterna har öppna planlösningar med kök och förvaring integrerat i väggpartierna. En generös takhöjd om 2,7 m och stora fönsterpartier ger ljusa och rymliga rum. Högst upp i 10-våningsbyggnaden finns en lägenhet med en stor takterrass som har utsikt över hela Malmö. Lägenheterna har råa omålade betongtak, tvåstavs ekparkett med ultramatt lack samt vitkaklade badrum med svarta tak.

Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga och ett helhetsgrepp har tagits kring hållbarhetsaspekterna där även hyresgästerna är en integrerad del. Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luft ger ett mycket lågt energibehov.

Mobilitetsåtgärder som ger möjlighet till ett hållbart resande har varit en viktig förutsättning. I huset finns tillgång till bil- och cykelpool och busskort ingår i hyran. Den kompakta bilparkeringen i två plan sker i källaren med plattformshiss, vilket ger mer yta över för en grön och inbjudande gårdsmiljö, där även dagvattnet tas omhand.

Utmärkelse:
Malmö stads pris Gröna Lansen 2019

Fakta

Projektnamn
Gjuteriet

Beställare
Vita Örn

Plats
Malmö

Omfattning
84 lägenheter, 2 lokaler, Ca 9500 M² BTA

Status
Färdigställt, 2019

Kontaktperson
Mattias Essner
mattias.essner@​fojab.se
+46 730 - 20 69 87

Projektgrupp

Jimmy Bussenius
Arkitekt SAR/MSA

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Karin Andersson
Arkitekt MSA

Mattias Essner
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

© FOJAB