Gängtappen

Gängtappen

Gängtappen

Renovering av det karaktärsfulla kontorshuset Gängtappen i Malmö. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med projektering av ombyggnad och inredning.

Gängtappen byggdes 1958 som huvudkontor åt Kockums AB, och var då den byggdes Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. Arkitekten var Paul Hedqvist, en av funktionalismens stora profiler. Gängtappen byggdes om i postmodernistisk anda i början på 90-talet. Då försvann tyvärr en del av de ursprungliga kvaliteterna. Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet. Trots att byggnaden är 60 år gammal upplevs den fortfarande som modern i sin gestaltning.

Projektet omfattade en totalrenovering av byggnaden för att skapa moderna och flexibla kontorslokaler. Fokus har lagts på att behålla de ursprungliga kvaliteterna samt bevara och återskapa originalets ljusa och varma utstrålning.

Alla våningsplan i fastigheten har renoverats varsamt. Lokalerna lämpar sig mycket väl för öppna moderna kontorsmiljöer. Formen och läget skapar ljusa lokaler och de tre skänklarna ger intressanta rumsupplevelser. I bottenvåningen finns gemensam reception, restaurang och möteslokaler. Fasaden har renoverats och återställts. Det blåtonade fasadglaset har ersatts med en milt grönblå emaljerad plåt, lik den som byggnaden hade när den uppfördes.

Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga. Det har varit en utmaning att återskapa byggnadens gestaltning och samtidigt uppfylla dagens betydligt tuffare krav.

Byggnationen startade i juni 2015 och färdigställdes under 2016.

Utmärkelse:
Nominerat till Gröna Lansen 2017 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Fakta

Projektnamn
Gängtappen

Beställare
Wihlborgs Fastigheter

Plats
Malmö

Omfattning
13 000 M²

Status
Färdigställt, 2016

Projektgrupp

Greger Dahlström
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Mattias Johansson
Arkitekt MSA

Ewa Jeppsson
Arkitekt SIR/MSA

David Hansson
Civilingenjör

Helena Bülow-Hübe
Miljö- och energichef, tekn. dr

Lars Nilsson
Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Lena Ekenberg
Arkitekt SAR/MSA

Mattias Essner
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

© FOJAB