G:a Köket, Socialhögskolan

G:a Köket, Socialhögskolan

G:a Köket, Socialhögskolan

Våren 2019 invigdes Socialhögskolans nya lokaler i Lund i ett hus som från början inhyste det gamla köket till Lunds Lasarett, därav benämningen G:a Köket.

Prioritering för Socialhögskolan var att samla studenter och personal i ett gemensamt hus. Det ursprungliga huset samt dess nya tillbyggnad innehåller hörsal, lärosalar, grupprum, öppna studieplatser, café, kontorsarbetsplatser och konferensrum i två plan. Byggnadens entré och foajé fungerar som en naturlig mötesplats från vilken man når husets övriga miljöer. Genom trappor och hål mellan bjälklagen uppåt och neråt, i både befintligt hus och nybyggnad, sammanlänkas husets våningsplan och skapar annorlunda rum och spännande miljöer.

Inredningen arbetades fram i ett nära samarbete med verksamheten och byggnadsenheten på Lunds Universitet. Det var viktigt att skapa en miljö som är hållbar över tid men också känns attraktiv och modern för studier och arbete. Husets historia och gedigna materialpalett satte grunden och utgångspunkten för val av material, möbler och textilier med kvalitet. Då den här typen av miljöer utsätts för ett hårt slitage var det viktigt att välja möbler som kan renoveras och åldras med verksamheten över lång tid. Uppdraget innehöll också en del återbruk.

Fakta

Projektnamn
G:a Köket, Socialhögskolan

Beställare
Lunds Universitet

Plats
Lund

Omfattning
Lärosalar, studieplatser, hörsal, café och kontorsarbetsplatser ca 4000 m² BTA

Status
Färdigställt, 2019

Kontaktperson
Lisa Mannheimer
lisa.mannheimer@​fojab.se
+46 705 - 46 02 33

Projektgrupp

Lisa Mannheimer
Arkitekt SIR/MSA

Åsa Jönsson
Arkitekt SIR/MSA

Felix Gerlach
Fotograf

© FOJAB