Aromalund

Aromalund

Aromalund

Aromalund blir ett attraktivt och urbant kvarter mitt i Lund med fokus på en hållbar livsstil och människan i centrum. Platsen där kvarteret växer fram har historiskt varit en del av norra Lunds plantager och äppelodlingar.

Bebyggelsen utgörs av ett bostadskvarter runt en grön gård och ett gemensamt kvarterstorg invid. Bostadshusen består av 84 lägenheter fördelat på fem olika byggnader med varsin egen identitet. Idén är att skapa en variation av utvalda karaktärer – familjär funktion, stilfull samvaro, klassisk komposition och kreativt koncept. De olika karaktärerna speglar helheten, från fasadgestaltning till planlösning. Även bostadsgårdarna ges en utformning utifrån de olika karaktärerna, vilket bidrar till en stor variation i gårdsmiljön.

Fakta

Projektnamn
Aromalund

Beställare
Sjöson AB

Plats
Lund

Omfattning
11 900 m²
84 lägenheter

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@​fojab.se
+46 705 - 90 24 18

Projektgrupp

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Karin Andersson
Arkitekt MSA

Emma Carlbom
Projektledare Arkitektur, Byggnadsingenjör

Mathias Åström
Arkitekt SAR/MSA

Zynka, visualiseringar

© FOJAB