Samtal om handelskvarter och mixed-use med Per Aage Nilsson

Per Aage Nilsson arbetar som kompetensansvarig för området handel och mixed-use på FOJAB. Han har en lång erfarenhet av att arbeta med utveckling av handelskvarter i stadskärnor och drivs av att skapa levande och trygga kvarter som bidrar till att förlänga stadens centrala delar och skapa kvaliteter i staden. Vi passade på att ställa några frågor om utvecklingen av så kallade mixed-use kvarter.

Mixed-use är ett relativt nytt begrepp i Sverige, vad menas?

– Enkelt uttryckt avser mixed use-principen att utveckla ett stadskvarter som har en blandning av bostäder, service, kontor och handel. Genom att integrera dessa kan platsen utnyttjas på ett mer effektivt sätt och skapa kvaliteter i staden.

Vilka är fördelarna med mixed-use?

– Det finns många fördelar med att skapa ett kvarter med en mix av bostäder och verksamheter. Genom att blanda olika funktioner i ett kvarter skapas områden där folk vill vistas under dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Det är viktigt för städers attraktivitet. Samutnyttjandet är en annan viktig aspekt. Genom att flera olika verksamheter samutnyttjar byggnaden kan vi bygga mer effektivt när det gäller gemensamma behov som parkering och logistik. De olika verksamheterna kan också dra nytta av närheten och samutnyttja rum och ytor. Ex. skolmiljöer som används under kort tid av dygnet kan användas för annan verksamhet kvällstid. Ur ett miljöperspektiv är utvecklingen av mixed-use bra. De som bor och lever i kvarteret mitt i staden har inte samma behov av bil. En ytterligare fördel är att butikerna och folkliv skapar trygghet för de boende. Fastighetsägarna ser också ett mervärde i att kunna ta hand om de boende och erbjuda dem tillgänglig service och handel mm.

Hur arbetar vi på FOJAB med mixed-use?

– FOJAB arkitekter har många genomförda mixed use-projekt där vi har sett de samutnyttjande fördelarna med många verksamheter på samma plats. Exempel på projekt är Hansa-gallerian, Mobilia i Malmö och Studenternas fotbollsarena i Uppsala. I Hansa-projektet har vi arbetat med att förädla båda kvarteren till en modern och attraktiv handelsplats mitt i centrum av Malmö. Kvarteren har en mixed-use karaktär där shopping, restauranger och caféer blandas med kontor, skolor, vårdcentral och bostäder.

I arbetet med Mobilia låg uppdraget i att omvandla Malmös äldsta köpcentrum till ett levande stadskvarter, som en del av Malmös växande innerstad. Med utgångspunkt i det stadsmässiga skapades nya gator, cykelstråk och torgytor kring de nya byggnaderna. Butiker och bostäder tillsammans med restauranger, caféer, tränings- och kulturlokaler som har andra öppettider än butikerna har bidragit till liv och rörelse både i, och till och från området nästan dygnet runt.

Arbetar du med något spännande mixed-use projekt nu?

– Ja, för tillfälle arbetar jag med Nya Studenternas fotbollsarena vid Fyrisån mitt i Uppsala. Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad med friskvård, restaurang och lite handel, vilket gör anläggningen flexibel och ger kopplingar till staden. Kontor och fotbollens publika ytor får på detta sätt möjlighet att växa eller minska med tiden.