Praktik – landskapsarkitekt HT 2020

Att vara praktikant på FOJAB

En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på kontoret. Du kommer framförallt arbeta i projekt tillsammans med dina kollegor och arbetsuppgifterna kan sträcka sig över allt från modellbyggande och skissarbete till växtkomposition och projektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela dina förväntningar på din praktik för att i största möjliga mån leva upp till dina förväntningar.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller sommaren.

Ansökan
Ansökningsperioden är under 15 januari – 30 april (för höstterminen) respektive 1 augusti – 30 oktober (för vårtermin). För att ansöka trycker du på länken nedan och fyller i formuläret där du även skall ladda upp en eller flera PDF-filer innehållande Personligt brev, CV och Portfolio (max 15 mb).

För frågor kan du höra av dig till Caroline Hjalmarsson

Internship at FOJAB
As an intern at FOJAB, you will take part in the daily work of the office. You will work mainly in projects with a team of colleagues where you may be given tasks such as model-making, sketching, plant composition, and producing construction drawings. Each internship starts off with a discussion where you will have the opportunity to share the expectations you have of your internship, so we will have the possibility to meet them as closely as we can.

To be an intern, you must be a student. You will be hired for one semester, spring or fall, with the possibility of an extension. We do not offer shorter internships or internships during the summer.

Application
The application period is during January 15 – April 30 (for fall semester) and August 1 – October 30 (for spring semester). To apply, click on the link below and fill out the form. You must also upload one or more PDF-files containing a Personal letter, CV and Portfolio (max 15mb).

If you have any questions, please contact Caroline Hjalmarsson