Praktik – landskapsarkitekt VT 2021

Att vara praktikant på FOJAB

En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på kontoret. Du kommer framförallt arbeta i projekt tillsammans med dina kollegor och arbetsuppgifterna kan sträcka sig över allt från modellbyggande och skissarbete till växtkomposition och projektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela dina förväntningar på din praktik för att i största möjliga mån leva upp till dina förväntningar.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller sommaren.

Ansökan
Ansökningsperioden för vårterminen 2021 är över. Vi börjar ta emot ansökningar för hösten 2021 i mars 2021.

För frågor kan du höra av dig till
Johanna Andersson

Internship at FOJAB
As an intern at FOJAB, you will take part in the daily work at the office. You will work mainly in projects with a team of colleagues where you may be given tasks such as model making, sketching, plant composition, and producing construction drawings. Each internship starts off with a discussion where you will have the opportunity to share the expectations you have of your internship, so we will have the possibility to meet them as closely as we can.

To be an intern, you must be a student. You will be hired for one semester, spring or fall, with the possibility of an extension. We do not offer shorter internships or internships during the summer.

Application
The application period for the spring semester 2021 is now closed. We begin taking applications for autumn semester 2021 in March 2021.

If you have any questions, please contact
Johanna Andersson