Praktik landskapsarkitekt HT 2021

Att vara praktikant på FOJAB

En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på kontoret. Du kommer framförallt arbeta i projekt tillsammans med dina kollegor och arbetsuppgifterna kan sträcka sig över allt från modellbyggande och skissarbete till växtkomposition och projektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela dina förväntningar på din praktik för att i största möjliga mån leva upp till dina förväntningar.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller sommaren.

Ansökan
För att ansöka trycker du på länken nedan och fyller i formuläret där du även skall ladda upp en eller flera PDF-filer innehållande Personligt brev, CV och Portfolio (max 15 mb).

För frågor kan du höra av dig till
Johanna Andersson

Sista anmälningsdag 15:e april 2021.

Vänligen notera att vi under rådande omständigheter kan komma att avbryta ansökningsprocessen.

Internship at FOJAB
As an intern at FOJAB, you will take part in the daily work at the office. You will work mainly in projects with a team of colleagues where you may be given tasks such as model making, sketching, plant composition, and producing construction drawings. Each internship starts off with a discussion where you will have the opportunity to share the expectations you have of your internship, so we will have the possibility to meet them as closely as we can.

To be an intern, you must be a student. You will be hired for one semester, spring or fall, with the possibility of an extension. We do not offer shorter internships or internships during the summer.

Application
To apply, please fill out the form reached by the link below. There you have the possibility to upload your documents in PDF-format containing a Personal letter, CV and Portfolio (max 15mb).

If you have any questions, please contact
Johanna Andersson

Application deadline 15th of April 2021.

Please note that, under the current circumstances, we may interrupt the application process.