Praktik landskapsarkitekt

Att vara praktikant på FOJAB
En praktiktjänst inom landskapsarkitektur på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på vårt kontor i Malmö. Du kommer framför allt att arbeta i projekt tillsammans med kollegorna och arbetsuppgifterna kan sträcka sig från modellbyggande och skissarbete till växtkomposition och projektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du får möjlighet att berätta om dina förväntningar på praktiken, så att vi i största möjliga mån kan tillgodose dina önskemål.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller under sommaren.

Ansökan

Ansökningsperioden för höstterminen 2024 är över. Vi börjar ta emot ansökningar för våren 2025 den 1 oktober 2024.

För frågor kan du höra av dig till Johanna Andersson.