Praktik landskapsarkitekt VT 2024

Att vara praktikant på FOJAB
En praktiktjänst inom landskapsarkitektur på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på vårt kontor i Malmö. Du kommer framför allt att arbeta i projekt tillsammans med kollegorna och arbetsuppgifterna kan sträcka sig från modellbyggande och skissarbete till växtkomposition och projektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du får möjlighet att berätta om dina förväntningar på praktiken, så att vi i största möjliga mån kan tillgodose dina önskemål.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller under sommaren.

Ansökan
Vi tar inte emot ansökningar för VT 2023. För frågor kan du höra av dig till Johanna Andersson.

Internship at FOJAB
A landscape architect internship at FOJAB involves participating in the daily work at our office in Malmö. You will primarily work on projects and the tasks can range from model making, sketching, plant composition, and producing construction drawings. Each internship begins with a conversation where you can share your expectations of the internship, so that we will get the opportunity to meet them as well as possible.

As an intern you must be a student. You are employed on a term basis, spring or autumn, with a possibility of extension. We do not offer internships for shorter periods or during the summer.

Application
We are not accepting applications for spring 2024. Should you have any questions, please contact Johanna Andersson.