Praktik – arkitekt VT 2021

Att vara praktikant på FOJAB
En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på kontoret. Du kommer framförallt arbeta i projekt tillsammans med dina kollegor och arbetsuppgifterna kan sträcka sig över allt från modellbyggande, tävlingar till byggprojektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela dina förväntningar på din praktik för att i största möjliga mån leva upp till dina förväntningar.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs du terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller sommaren.

Ansökan
Ansökningsperioden för vårterminen 2021 är över. Vi börjar ta emot ansökningar för hösten 2021 i mars 2021.

För frågor kan du höra av dig till
Nils Philip Påhlsson

Internship at FOJAB
As an intern at FOJAB, you will take part in the daily work at the office. You will work in projects where tasks could range from model making to working on competitions to producing construction drawings. Each internship starts off with a discussion about your expectations, so we will have the possibility to meet them as closely as we can.

As an intern you must be a student. You will be hired during one semester with the possibility of an extension. We do not offer shorter internships or internships during the summer.

Application
The application period for the spring semester 2021 is now closed. We begin taking applications for autumn semester 2021 in March 2021.

If you have any questions, please contact
Nils Philip Påhlsson