Praktik arkitekt HT 2021

Att vara praktikant på FOJAB
En praktiktjänst på FOJAB innebär att du deltar i det dagliga arbetet på kontoret. Du kommer framförallt arbeta i projekt tillsammans med dina kollegor och arbetsuppgifterna kan sträcka sig över allt från modellbyggande, tävlingar till byggprojektering. Varje praktik inleds med ett startsamtal där du har möjlighet att dela dina förväntningar på din praktik för att i största möjliga mån leva upp till dina förväntningar.

Som praktikant måste du vara studerande. Du anställs du terminsvis, vår eller höst, med möjlighet till förlängning. Vi erbjuder inte praktik under kortare perioder eller sommaren.

Ansökan
För att ansöka trycker du på länken nedan och fyller i formuläret där du även skall ladda upp en eller flera PDF-filer innehållande Personligt brev, CV och Portfolio (max 15 mb).

För frågor kan du höra av dig till
Nils Philip Påhlsson

Sista anmälningsdag 15:e april 2021.

Vänligen notera att vi under rådande omständigheter kan komma att avbryta ansökningsprocessen.

Internship at FOJAB
As an intern at FOJAB, you will take part in the daily work at the office. You will work in projects where tasks could range from model making to working on competitions to producing construction drawings. Each internship starts off with a discussion about your expectations, so we will have the possibility to meet them as closely as we can.

As an intern you must be a student. You will be hired during one semester with the possibility of an extension. We do not offer shorter internships or internships during the summer.

Application
To apply, please fill out the form reached by the link below. There you have the possibility to upload your documents in PDF-format containing a Personal letter, CV and Portfolio (max 15mb).

If you have any questions, please contact
Nils Philip Påhlsson

Application deadline 15th of April 2021.

Please note that, under the current circumstances, we may interrupt the application process.