Handläggande arkitekt med känsla för bostad, Stockholm

Vill du vara med och skapa hållbara bostäder som kan älskas länge? Vill du vara en del av ett starkt team som värderar verkshöjd och att kunna färdigställa dina idéer? Just nu finns en sweet spot på vårt Stockholmskontor. Hej FOJAB! 

Platsen. Människan. Formen.
När vi skapar bostäder ser vi till både insidan och utsidan. Våra gestaltningsidéer tar ansvar både för de boendes behov och upplevelser, och för att byggnaderna bygger en attraktiv stad. Det ger en livskraftig och hållbar arkitektur med värde över tid.

Detta gör vi på riktigt, det är inte bara en ambition. På sistone har vi vunnit en rad tävlingar och nu behöver vi din hjälp att stärka teamet.

Gestaltningsidé
Vi tror att du är en handläggande arkitekt med 7–10  års erfarenhet av bostadsprojekt. Du har en vana av att handlägga bostadsprojekt i alla skeden, för hos oss är du med längs hela resan.

Du tjusas av de små måtten och kan leva dig in i de tidiga skedena. Du känner flowet när vi tillsammans  kommer med idéerna och arbetar fram den starka planlösningen. Din roll, bidrag och driv i gestaltningen är viktig för oss.

Hela processen börjar likna mammas gata för dig. Du bidrar på samma övertygande sätt i projekteringen som i de tidiga skedena. Du är kommunikativ och kan också tala för dina idéer, både med beställare och andra konsulter.

Detaljerna
Innan vi är klara här måste vi prata lite om Revit, det är viktigt. Du måste känna dig bekväm i miljön och kunna arbeta obehindrat. Det du inte redan kan lär du dig längs vägen.

Driv. För oss betyder det en inre motor. Kan du på rak arm berätta om minst en situation den senaste veckan där du haft nytta av din inre motor, då är du rätt person för jobbet!

Är detta du, ansök så snart som möjligt, vi håller intervjuer kontinuerligt, dock senast den 13 augusti. Skicka in ditt CV och Portfolio. Är detta inte du, men du känner den perfekta kandidaten, tipsa!

FOJAB, en naturlig del av Stockholm
FOJAB flyttade in i Stockholm 2013 och vi har nu funnit vår plats. Med kontor på Sankt Eriksgatan har vi ett bra utgångsläge för vår fortsatta tillväxt. Vi har en hög ambitionsnivå och bred kompetens på arbetsplatsen. Den kan också bli din.

FOJAB är partnerägt och har kontor i Stockholm, Malmö, och Helsingborg. Vi är en samling människor med varierande kompetenser, erfarenheter och personligheter och vi strävar mot att fånga upp perspektiv, begåvning och erfarenhet hos alla individer. I en kreativ process skapar och utvecklar vi med nyfikenhet, stolthet och personlighet arkitektur i form av stadsmiljöer, byggnader, landskap och inredning.