FOJAB arkitekter inleder strategiskt samarbete med kinesisk partner

I det parallella uppdraget om MAX IV har FOJAB arkitekter valt att gå in med kollegan Li Xinggang från CAG, China Architecture Design & Research Group, som partner. CAG, under ledning av Li Xinggang, ritade tillsammans med det schweiziska kontoret Herzog & de Meuron nationalstadion i Beijing, ”Fågelboet”.

MAX IV är en fjärde och väsentlig utbyggnad av Max-lab i en betydligt större skala än föregångarna – diametern på anläggningen är 210 meter. Strategiskt placerat på höjden intill E22 i Lunds nya stadsdel Northeast/Brunnshög blir detta en vallfartsort för forskare från hela världen.

MAX IV, nästa generations synkrotronljus anläggning, beräknas vara i drift 2014. Det för ändamålet bildade bolaget Fastighets AB ML 4 har valt ut FOJAB arkitekter med sin nya samarbetspartner, som en av fyra kvalificerade aktörer i det parallella uppdraget om utformningen. De övriga deltagarna är 3XN, Grimshaw architects/Tengboms och Snøhetta.

FOJAB arkitekters ledning har vid flera tillfällen träffat sina kinesiska kollegor, senast i våras på CAG:s kontor i Beijing, och relationen har fördjupats efterhand.
– Vi är mycket glada för att få utveckla kontakten med CAG i ett konkret projekt av den här digniteten, säger Ulf Kadefors VD på FOJAB arkitekter. Trots att vi befinner oss i olika delar av världen, har vi många beröringspunkter och ett liknande förhållningssätt till arkitekturen.

Ulf fortsätter:
– För FOJAB är detta ett led i vår strategiska affärsutveckling, och vi är övertygade om att samarbetet kommer att vara till ömsesidig nytta och glädje. Det finns hos båda kontoren erfarenhet av att hantera storskaliga, tekniskt avancerade projekt. Våra nya samarbetspartners tillför stor kompetens både tekniskt och designmässigt. I Kina å andra sidan finns ett behov av bostadsförsörjning av rejäla mått.
Där är vi långt framme och har mycket att bidra med i form av långsiktigt och kvalitativt tänkande i planeringen.

https://www.cadg.com.cn/en/
www.fojab.se