Anna och sjukhusen

Anna Hjort är en arkitekt som brinner för goda vårdmiljöer. Det går inte att ta miste på. De senaste 20 åren har hon ägnat åt att utveckla och projektera modern sjukhusarkitektur i Skandinavien. Innan dess arbetade hon flera år som arkitekt i USA, Nya Zeeland och Tyskland.

Sedan några månader tillbaka finns Anna Hjort på FOJAB arkitekter, med särskilt ansvar för kompetensområdet Vård. Hon och kollegorna är nu i full gång med att projektera ombyggnaden av Helsingborgs sjukhus. Uppdraget genomförs som ett samarbete mellan FOJAB arkitekter och BSK arkitekter på uppdrag av Region Skåne. Det beräknas vara helt klart först 2022.

Projektet omfattar sjukhusets stora huvudbyggnad och en ny paviljongbyggnad som ska fungera som ersättning under byggtiden. Samtliga vårdavdelningar som idag är utrustade med två- till fyra personsrum, ska byggas om till enpatientsrum. All psykiatri ska också flyttas in inom sjukhusområdet.

Det är en genomgripande ombyggnad där alla tekniska system byts ut och allt interiört rivs utom pelare, trapp- och hisshus. Det byggs också parallellt en helt ny byggnad och man kan därmed tömma delar av den gamla. Det gör det möjligt att bygga om även operationsavdelningarna, där verksamheten måste fortgå utan avbrott. En nödvändig åtgärd, eftersom den moderna utrustningen kräver mycket mer yta och höjd än för 20 år sedan.

– Det här är tunga och tidskrävande processer, som det är oerhört intressant och angeläget att arbeta med. Det är en verksamhet som är igång 365 dagar om året, 24 timmar i dygnet, och som är i ständigt utveckling. Det jobbar många hjältar i vården. De måste ständigt vara på tårna, alltid leverera. Därför är det viktigt att lokalerna och de underliggande flödesstrukturerna fungerar väl och stödjer de olika kompetenserna på rätt sätt, säger Anna Hjort.