Menu

Tunagården

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Specialfastigheter att utarbeta en om- och nybyggnad av Tunagården i Malmö, en skola och vårdboende för ungdomar.

Under 2008 färdigställdes arbetshandlingarna med en bebyggelseomfattning på 1200 m². Ombyggnaden innefattar skola och administration medan nybyggnaden avser lägenheter.

Fakta

Projektnamn: Tunagården
Beställare: Specialfastigheter
Plats: Malmö
Omfattning: 1 200 kvm
Status: Färdigställt, 2008
Kontaktperson:

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Studio: Miljö & Samhälle

Projektgrupp

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Sara Ericsson

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG