Menu

Helsingborgs Lasarett

FOJAB arkitekter och BSK Arkitekter har tillsammans ansvaret för den stora omvandlingen av Helsingborgs Lasaretts huvudbyggnad. Med start 2014 och dryga 10 år framåt sker en total ombyggnad till ett beräknat värde av 4,5 miljarder.

Uppdragets första etapp omfattar projektering av program-, system-, och bygghandling för de cirka 12 000 m² som utgör östra flygeln i lasarettets karaktäristiska korsformade byggnad.

I och med ombyggnaderna ska lasarettet kunna möta framtidens krav på moderna vårdavdelningar och behandlingsmetoder. Ombyggnaden innebär också att alla tekniska system byts ut och att all interiör rivs ut – förutom pelare, trappor och hissar.

Med en samtidigt pågående verksamhet ställs höga krav på god logistik och välfungerande flöden genom hela processen och blir således en utmaning för alla inblandade parter.

Fakta

Projektnamn: Helsingborgs Lasarett
Beställare: Regionservice
Plats: Helsingborg
Omfattning: 12 000 m²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Anna Hjort

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Anna Hjort

Arkitekt SAR/MSA

Handläggande ingenjör

Maria Jönsson

Byggnadsingenjör, Kvalitetsansvarig, Vice ateljéansvarig

Handläggande arkitekt

Sofia Björkman

Arkitekt SAR/MSA

BAS-P, beskrivning

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

BIM-ansvarig

Mårten Fridberg

Byggnadsingenjör, CAD-ansvarig

Ewa Pal

Arkitekt SAR/MSA

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA