Menu

World Trade Center

FOJAB arkitekter fick, i ett parallellt uppdrag, av Karlskrona Kommun och Kärnhem uppgiften att ta fram en skiss för det nya området World Trade Center Pottholmen i Karlskrona.

Bebyggelsen föreslås i huvudsak innehålla blandade verksamheter i form av handel, kontor, kultur, bostäder och service. Byggnaderna uppförs till största delen i fyra våningar med parkering inom respektive kvarter.

Utmed den nya esplanaden föreslås bebyggelsen bestå av kontor och handel för att skapa bullerskydd för bostäderna i öster. WTC med tillhörande kongressanläggning kan byggas ut i etapper från ca 4000 m2 upp till ca 12-15 000 m2.

 

Fakta

Projektnamn: World Trade Center
Beställare: Karlskrona Kommun & Kärnhem
Plats: Karlskrona
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Projektgrupp

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare