Menu

Underlag för detaljplan Kv. Intäkten

FOJAB arkitekter har tagit fram underlag för en ny detaljplan i kvarteret Intäkten, vid korsningen mellan Ystadgatan och Lantmannagatan. Projektet baserar sig på det arbete som gjorts i det mer övergripande förvandlingsprojektet för det anslutande industriområdet, kvarteret Kampen och Intäkten.

På tomten huserade tidigare Saturnus bryggeri och essensfabrik, en funkisbyggnad som uppfördes 1937. Byggnadens skick är idag dåligt men kommer i vissa delar att restaureras och återställas. Den kommer även kompletteras av en ny bebyggelse i 4-6 våningar med verksamheter i bottenplan och bostäder i de övriga planen.

Tomten är strategiskt viktig för det s.k. Rosengårdsstråket, som förbinder Möllevången och, i sin tur, Triangelns station med Rosengård. Det är därför viktigt att i den nya detaljplanen säkerställa att de nya byggnadernas bottenvåningar får en öppen karaktär och rymmer publika funktioner.

Projektet baserar sig på det arbete som gjorts i det mer övergripande omvandlingsprojektet för det anslutande industriområdet, Kv kampen och Intäkten.

Fakta

Projektnamn: Underlag för detaljplan Kv. Intäkten
Beställare: Briggen
Plats: Malmö
Omfattning:
Status: Genomfört

Projektgrupp

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord