Menu

Stångby Vångar

FOJAB arkitekter utvecklar på uppdrag av Eco Village Development AB ett markområde i Stångby med målsättningen att skapa ca 200 bostäder med spetsteknologi inom ekologiskt bostads- och stadsbyggande.

Målet är att skapa ekologiskt smarta och samtidigt materialmässigt sunda hus som har sitt ursprung i den skånska byggnadstraditionen parad med nästan sydeuropeiska influenser när det gäller bystrukturen. Täthet och närhet skapar spännande stadsrum och främjer inte bara den ekologiska miljön, utan även den sociala.

Blandade bostäder med olika upplåtelseformer är också en bärande tanke, där hyresbostäder blandas med ägande.

Fakta

Projektnamn: Stångby Vångar
Beställare: Eco Village Development
Plats: Stångby
Omfattning: Ca 200 bostäder av blandad karaktär
Status: Pågående
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord