Menu

Planprogram och detaljplaner Lomma hamn

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att planera en ny stadsdel i hamnområdet i Lomma, i samarbete med Lomma Kommun och Brunnberg & Forshed arkitektkontor.

Som grund hade sju tidigare detaljeplanearbeten påbörjats för Brohusen, Huvudgatusystemet, Kanalkvarteren, Strandfuret, Trädgårdsstaden, Västra delen och Åkvarteren.

I början av processen verkade FOJAB arkitekter som stöd för kommunen vid parallella uppdrag för att därefter arbeta fram ett planprogram och ett kvalitetsprogram för stadsdelen i sin helhet.

FOJAB har även ritat bebyggelsen vid ån åt Skanska Nya Hem samt vid bron och vid Strandfuret åt CA Fastigheter.

För projektet belönades FOJAB med Sveriges Arkitekters Planpris 2004.

Fakta

Projektnamn: Planprogram och detaljplaner Lomma hamn
Beställare: Lomma kommun
Plats: Lomma
Omfattning: FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN LOMMA TÄTORT, DETALJPLANER, KVALITETSPROGRAM
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Nyckelord