Menu

Kv. Kampen och Intäkten

FOJAB arkitekter har tagit fram en skissplan för kvarteret Kampen och Intäkten, för att utveckla kvarteren med en stor andel bostäder, kontorslokaler och verksamheter. Avsikten är att stärka kopplingarna mellan stadsdelarna för att på sikt kunna minska segregation.                                           

Kvarteren ligger utmed ett viktigt gång- och cykelstråk som förbinder Rosengård med Möllevången och centrum. Att göra detta stråk aktivt och levande är en högt prioriterad uppgift i planeringen.

Skissförslaget bygger på en analys av den fysiska och sociala kontexten, med utgångspunkt i att inte bygga bort förutsättningarna för det kulturliv och de verksamheter som idag skapar den unika karaktären i stadsdelen.

Förslaget innehåller en långsiktig omvandling som öppnar upp kvarteren mot omgivningarna. Delar av de gamla byggnaderna och strukturerna bevaras för att på så sätt ge området möjlighet att utvecklas till en attraktiv och unik miljö med en egen stark identitet.

Fakta

Projektnamn: Kv. Kampen och Intäkten
Beställare: Briggen
Plats: Malmö
Omfattning: Ca 35 000 m²
Status: Genomfört

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord