Menu

Parallellt uppdrag Kävlinge Östra centrum

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att ta fram en skiss för ett nytt område öster om stationen i Kävlinge.

Området har tidigare varit en del av Swedish Meats verksamhetsområde men utvecklas istället med ny bebyggelse för att bli en del av centrum.

I skissen föreslogs varierad bostadsbebyggelse av såväl flerbostadshus, radhus och butiker samt nya parker och torg.

Fakta

Projektnamn: Parallellt uppdrag Kävlinge Östra centrum
Beställare: Midroc Property Development AB
Plats: Kävlinge
Omfattning: PARALLELLSKISS
Status: Färdigställt, 2008
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Studio: Stadsutveckling

Projektgrupp

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig