Menu

Kustzon Lomma

På uppdrag av Lomma Kommun tog FOJAB arkitekter fram en fördjupad översikts- och detaljplan för Kustzonen som löper genom Lomma.

Syftet är att säkra områdets landskapliga värden. I planerna begränsas avstyckning och nybyggnation, ett reservat för lätt spårbunden trafik befästs och markanvändningen utmed stranden regleras. Vidare innehåller planerna ett sammanhängande gångstråk av regionalt intresse längs kusten.

Fakta

Projektnamn: Kustzon Lomma
Beställare: Lomma kommun
Plats: Lomma
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2009