Menu

Stadsdel söder om Vallsundet

FOJAB arkitekter har tagit fram underlag till Fördjupad Översiktsplan för en ny stadsdel i Östersund. Utredningsarbete på uppdrag av Östersunds kommun för att finna en strukturplan för en ny stadsdel med cirka 2000 bostäder söder om Vallsundet i Östersunds kommun.

En ny stadsdel ska anläggas på en brant sluttande tomt vid Storsjön och projektet är en del i förverkligandet av kommunens vision “Staden kring vattnet”.

Förslaget tar avstamp ur befintliga landskapsmönster från det äldre odlingslandskapet och ges en platsspecifik och unik identitet. Bebyggelsen planeras växa ur de befintliga byarna Sandviken, Böle och Fillsta medan det öppna åkerlandskapet sparas. Studier i bebyggelsestrukturer, trafiklösningar och grönstruktur, omfattning och placering av service mm.

 

Fakta

Projektnamn: Stadsdel söder om Vallsundet
Beställare: Östersunds kommun
Plats: Östersund
Omfattning: 2000 bostäder
Status: Genomfört
Kontaktperson:

Magnus Lundström

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Magnus Lundström

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)