Menu

Elinegård

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Ikano och NCC tagit fram ett skissförslag, gestaltningsprogram och underlag till detaljplan för Elinegård – ett bostadsområde vid Kalkbrottets kant i Malmö.

Ca 1200 bostäder, två förskolor, en skola, centrumfunktioner med torg samt parker och naturområden är under utveckling för 15 år framåt. Den bärande idén är att de boende i Elinegård ska känna sig hemma i sin stadsdel och att det ska vara tryggt och nära till kollektivtrafik, service och kalkbrottets landskap som förhöjer områdets utsikt.

Utgångspunkterna i arbetet har varit att skapa förutsättningar för blandad bebyggelse med service och mötesplatser, med hänsyn till befintlig naturmiljö. Tanken är att ge plats åt rekreationsområden kring kalkbrottet, för att ge allmänheten tillgång till dess storslagna, ljusa och fria vyer. Därtill byggs en ny huvudgata som förbinder Annetorpsvägen med Gottorpsvägen och Yttre Ringvägen.

Projektet löper i flera etapper och FOJAB arkitekter har fått förtroendet att arbeta vidare med utbyggnaden av Elinegård. För tillfället planeras etapp två och FOJAB skissar på bebyggelsen och utformningen av hela planen.

Fakta

Projektnamn: Elinegård
Beställare: Ikano och NCC
Plats: Malmö
Omfattning: 1200 bostäder
Status: Pågående
Kontaktperson:

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

David Kiss

Arkitekt MSA

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA