Menu

Kv. Norrland

FOJAB arkitekter har i samarbete med Helsingborgs Stad tagit fram en detaljplan för fastigheten Norrland 11 i Helsingborg, samt ritat och utformat bebyggelseförslag åt Skanska och Riksbyggen.

Detaljplanen är en första del i utbyggnaden av området H+, med bebyggelse som uppförs i 4-5 våningar, bestående av mindre bostadsrättslägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Inom kvarteret uppförs fyra byggnader utmed kvarterets gränser och omgivande gator. Utåt sett hålls stadens kvartersskala men skalan bryts ner i mindre enheter där varje byggnad bildar ett eget litet kvarter med avskild innergård.

Den flerskaliga kvartersstrukturen ger en stor variationsrikedom samtidigt som den inordnar sig i stadens övergripande struktur och mellan byggnaderna finns gränder som är en del av stadens övergripande rörelsestråk. Planområdet ligger i ett bullerutsatt läge, således har bebyggelsen utformats varsamt för att uppnå en god ljudnivå. Utformningskraven för buller regleras genom noggranna och omfattande bestämmelser på plankartan för att säkerställa en god bullermiljö.

Läs mer om projektet på Helsingborgs Dagblad

Läs också om projektet Kv Norrland bostäder

Läs också om projektet Kv Norrland utemiljö

Fakta

Projektnamn: Kv. Norrland
Beställare: Helsingborgs stad
Plats: Helsingborg
Omfattning: Ca 200 lägenheter
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Nyckelord