Menu

Carlsgatan och Nyhamn

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Jernhusen att i parallellt uppdrag utveckla området norr om Malmö centralstation, i direkt anslutning till Nyhamn. Projektet omfattade funktionsblandad bebyggelse med boende, handel och andra verksamheter.

Syftet var att skapa en ny växande och levande innerstadsmiljö. Genom att skapa nya strukturer i ett område som varit industriellt präglat och med nya kopplingar till järnvägen skapas förutsättningar för att Malmö ska kunna växa mot vattnet.

Kvarterens storlek och orientering skiftar från rutnätsstruktur närmast stationsområdet, till mer vindlande gator närmare vattnet, vilket skapar varierade miljöer för olika rumsbildningar att mejslas fram i byggnadernas mellanrum.

Fakta

Projektnamn: Carlsgatan och Nyhamn
Beställare: Malmö Stad, Jernhusen
Plats: Malmö
Omfattning:
Status:
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare