Menu

Höörs Nya Stationsområde – parallellt uppdrag

Höörs Kommun gav FOJAB arkitekter att i parallellt uppdrag ta fram ett förslag för att omvandla Höörs stationsområde till ett attraktivt bostadsområde, med inslag av service, kontor och verksamheter. Förslaget togs fram i samarbete med Trivector Traffic AB.

Visionen är att knyta det nya stationsområdet till Höörs centrala delar och därmed läka ihop stadsväven över järnvägen. I stationsområdet placeras en ny urban park med aktiviteter och mötesplatser för boende och besökare. Parken gestaltas tydligt med gradänger – ett slags terrängtrappor – som möjliggör för sittplatser, lek, skateboarding, planteringar och små rum för vila och väntan. De fyller även funktionen som bullerskydd mot järnvägen. 

Nya småskaliga bebyggelser upprättas i kvarter och bildar en kant mot parken. Kvartersstrukturen är flexibel med utrymme för radhus och flerbostadshus som kan byggas ut i etapper beroende på marknadsläge och efterfrågan.

 

Läs mer om det fortsatta uppdraget

Fakta

Projektnamn: Höörs Nya Stationsområde – parallellt uppdrag
Beställare: Höörs Kommun
Plats: Höör
Omfattning: Stationsområde
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Ola Lidén

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Illustratör

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare