Menu

Rosendal etapp 3, kv B

Vinnande förslag i markanvisningstävling. Nytt bostadskvarter i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Vi har tagit fram ett förslag som möter Uppsala kommuns höga ambitionsnivå och vision för området där social och ekologisk hållbarhet står i fokus. En utgångspunkt har varit att skapa livskvalitet utan direkt tillgång till egen bil i garage under huset.

Gestaltningsidén utgår ifrån ett varierat kvarter med urbana tegelfasader mot gatorna och en mer artikulerad träarkitektur med gavlar och sadeltak mot det centrala parkstråket. Projektet har tydliga stadskvaliteter samtidigt som det gröna i omgivningen verkligen vävs in i kvarteret. En mångfald av mobilitetsfunktioner samlas i bottenvåningen kring en central lobby som utgör mötesplats och huvudentré för hela kvarteret.

Byggstart planeras till första kvartalet 2019.

Fakta

Projektnamn: Rosendal etapp 3, kv B
Beställare: Bonava
Plats: Uppsala
Omfattning: 8500 M² ljus BTA, 92 lgh
Status: Pågående
Kontaktperson:

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Jens Larsson

Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef Stockholm

handläggande arkitekt

Anna Thorell

Arkitekt SAR/MSA

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Magnus Lundström

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

Sergio Barba

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)

Toon Maes

Landskapsarkitekt B.Arch