Menu

Planprogram för Vasatorp 1:1, Långeberga 3:2 m.fl.

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Helsingborgs Stad att ta fram ett planprogram för ett område i östra Helsingborg, i anslutning till rekreations- och verksamhetsområden samt väg E4/E6/E20.

I programförslaget prövas omfattning och utformning av logistik-, lager-, och kontorsverksamhet samt en besökspunkt med hotell och service för resande längs väg E4/E6/E20.

I förslaget utreds även möjliga dragningar av ett nytt industrispår och dess inverkan på programområdet.

Fakta

Projektnamn: Planprogram för Vasatorp 1:1, Långeberga 3:2 m.fl.
Beställare: Helsingborgs stad
Plats: Helsingborg
Omfattning: Ca 100 hektar
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA