Menu

Masterplan Lund C

FOJAB arkitekter har tillsammans med Trivector Traffic AB varit med som ett av tre team till att fram en vision för Masterplanen till Lund C på uppdrag av Lunds Kommun. 

Med rymlighet som nyckelord lägger förslaget vikt vid stadens mötesplats och det stadsliv som nya volymer och funktioner skapar. I förslaget placeras det nya resecentrumet vid Clemenstorget med en spårvägshållplats mitt på torget. På det sättet blir Clemenstorget med sina kulturhistoriska fasader i fonden det första mötet med Lund.

På den befintliga Spoletorpstomten planeras en kongresssbyggnad som tillsammans med den planerade hotellbyggnaden ovanpå resecentrum blir volymer som stadgar upp stadsstrukturen och därmed tydligare definierar torget och Bangatan. Vidare föreslås en upprustning av Bjeredsparken som föreslås bli ett levande rekreativt gång- och cykelstråk in mot centrum. 

Bangatan kommer i framtiden bli det förstärkta handelsstråk som knyter samman nyanlända tågresenärer till Lund med det befintliga handelsstråket Lilla Fiskaregatan. Visionen är att Bangatan ska bli bilfritt och upplevas som en levande torggata med plats för uteserveringar och ett myllrande stadsliv.

 

Läs mer om projektet på Sydsvenskan

Fakta

Projektnamn: Masterplan Lund C
Beställare: Lunds kommun
Plats: Lund
Omfattning: 13 hektar
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ville Hising

Grafisk formgivare, Webbansvarig

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare