Menu

Torget och gågatan i Skurup

I ett parallellt uppdrag fick FOJAB arkitekter i uppgift av Skurups Kommun att lämna förslag på ny utformning av Stortorget, gågatan och Järnvägsgatan i centrala Skurup. Förslaget definierar dessa platser som stadens absoluta centrum och hjälper till att stärka dess attraktivitet och identitet.

Gatorna kantas utav rader av lindar, vilka hjälper till att definiera stadsrummen. Lindarna länkar samman centrum och skapar en grönskande identitet, en mänsklig skala och ett behagligt mikroklimat. Genom att planera in och skapa platser för olika funktioner syftar förslaget till en ökad användning under hela dygnet och genom olika årstider.

För att skapa en tryggare vistelsemiljö även nattetid samlas funktioner och aktiviteter såsom boule, schack, vattenlek, uteserveringar, rekreativa stråk och shopping tillsammans med de nödvändiga stråken.

På gågatan hängs strålkastararmaturer i vajrar som spänns över gatan. Strålkastarnas riktade ljuskäglor ger en dramatisk effekt och sätter fokus på människor och aktiviteter. På armaturen går det att applicera olika filter som i sin tur projicerar mönster på marken och därmed kan ändra karaktären på gågatan utefter säsong och aktivitet.

Ett enhetligt markmaterial knyter ihop stadsrummen och spänner mellan fasaderna. Graniten skapar ett mönster av abstraherande skuggor av gåsstreck och anknyter till Skurups stolthet – Nils Holgersson och hans gås.

Fakta

Projektnamn: Torget och gågatan i Skurup
Beställare: Skurups kommun
Plats: Skurup
Omfattning: Parallellt uppdrag
Status: Färdigställt, 2011

Projektgrupp

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA