Menu

Nya Studenternas IP och Södra Åstråket landskap

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Sportfastigheter tagit fram programhandling, systemhandling och bygghandling för den nya fotbollsarenan, anslutande kontors/butiksbyggnader och omgivande entré och torgmiljö.

Studenternas fotbollsarena ligger längs med Fyrisåns parkstråk. Det är viktigt att bevara och förstärka parkkvaliteten i anslutning till den nya fotbollsarenan. Då parkstråket blir relativt långsmalt blir kontakten med parkstråket och ytorna mellan byggnaderna viktiga att ta hand om. Genom att låta parken och dess karaktär spilla över på den urbana miljön breddas parkstråket och skapar en god grönskande miljö runt arenan och omgivande byggnader. Även Stadsträdgårdens grönska övergår på ett naturligt sätt i arenatorget och skapar en grönskande zon mellan parkens sprudlande växtlighet och torgets mer urbana karaktär.

Målet har varit att skapa ett öppet och tillgängligt arenaområde, vilket resulterar i goda förutsättningar för vistelse, rörelse och aktivitet även när det inte är match. Arenatorget innehåller stora och flexibla friytor som kan användas till olika evenemang året om och under dygnets alla timmar.

 

Läs om projektet Nya Studenternas IP och Södra Åstråket

Fakta

Projektnamn: Nya Studenternas IP och Södra Åstråket landskap
Beställare: Sportfastigheter
Plats: Uppsala
Omfattning: 42 067 m² inkl arena
Status: Pågående

Projektgrupp

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ateljéansvarig

Elin Madsen

Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA