Menu

Kv. Norrland, utemiljö

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Riksbyggen ritat fyra nya byggnader utmed Kv. Norrlands gränser. Utåt sett hålls stadens kvartersskala men inom kvarteret bryts skalan ner i mindre element där varje byggnad bildar ett eget litet kvarter med avskild innergård.

Storkvarteret uppförs traditionellt stadsmässigt med högre bebyggelse utåt hörnen och omgivande gator och lägre inåt gränderna. Kvarteret innehåller en bred variation av offentliga, halvprivata och privata vistelseytor.

Gränderna har, förutom funktionen av rörelsestråk för stadens och kvarterets invånare, syftet att skapa allmänna rum för lek, aktiviteter, utevistelse och möten. Innergårdarna utgör ett komplement till gränderna med plats för avskildhet och småbarnslek. Utöver detta finns också gemensamma balkonger och terrasser på husens tak.

Fakta

Projektnamn: Kv. Norrland, utemiljö
Beställare: Riksbyggen
Plats: Helsingborg
Omfattning: Ca 200 lägenheter
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA