Menu

Förslagsskiss Mariaskolan, utemiljö

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Mariaskolan att ta fram en förslagsskiss på utemiljö till en nybyggnad av skola F9 för 200 elever, på fastigheten Stensjön 2 i Malmö.

Utemiljön ska erbjuda utrymme och aktiviteter för barnens alla åldrar. En generös samlingsyta mellan entrén och kullens gradänger utgör gårdens centrala plats.

Hinderbana och naturlekplats finns i anslutning till det befintliga leksnåret samt flera bollplaner på både konstgräs och asfalt, som stimulerar också till rörelse. För den sociala samvaron finns flera sittplatser i olika skalor och karaktär.

Fakta

Projektnamn: Förslagsskiss Mariaskolan, utemiljö
Beställare: Mariaskolan
Plats: Malmö
Omfattning: FÖRSLAGSSKISS
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéansvarig, Kompetensansv.

Studio: Stadsutveckling

Projektgrupp

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Vice ateljéansvarig, Kompetensansv.

Nyckelord

Projektdokument