Menu

Vipeholmskolan

1996 fick FOJAB arkitekter i uppdrag att ta fram en översiktsplan för byggnader på totalt 22 000 m², för Gymnasieskolan Vipan i Lund.

Under tio års tid utredde och projekterade FOJAB ett flertal om- och tillbyggnader i nära samarbete med personal, elever och beställare. Bland dessa ryms bl.a. ombyggnaden av en gymnasiesärskola á 17 000 m² och en ombyggnadsutredning för Energiprogrammet.

Fakta

Projektnamn: Vipeholmskolan
Beställare: Skoldirektör Sten-Bertil Olsson
Plats: Lund
Omfattning: 22 000 m²
Status: Färdigställt, 2006
Kontaktperson:

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior partner

Mattias Essner

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig