Menu

High Court

I uppdrag att restaurera och bygga om den f.d. Hovrätten har FOJAB, som generalkonsult, bistått fastighetsägaren Callmander AB med arkitektrådgivning.

Syftet har varit att omvandla lokalerna från f d Hovrätten, från trist och sliten offentlig miljö till attraktiv, välfungerande och exklusiv kontors- och evenemangsanläggning. 

Uppdraget har omfattat rådgivning i förbindelse med projektutveckling, projektering samt projekteringsledning, byggplatsledning och kontrollansvar.

Fakta

Projektnamn: High Court
Beställare: I Callmander AB
Plats: Malmö
Omfattning: Ca 4.000 m2
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Andreas Blomberg

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Andreas Blomberg

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Medverkande arkitekt

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA