Menu

Galeasen 1

I stadsdelen Fullriggaren har Malmö Stad satsat på miljömedvetet byggande och hållbar stadsutveckling. Området innehåller energieffektiva byggnader med en blandning av lågenergi och passivhus.

Här har FOJAB designat ett kontorshus i 4 våningar med butikslokaler i bottenvåningen. Kontorshuset får en tydlig grön karaktär och kommer att klassas som Green Building. Byggnaden kopplas på alla plan mot P-huset Fullriggaren vilket möjliggör parkering i direkt anslutning till sin arbetsplats. Man kan även ta del av p-husets bilpool.

Kontorshuset är på ca 3300 m² BTA erbjuder en flexibel lösning som lämpar sig både till cellkontor och öppen planlösning.

Fakta

Projektnamn: Galeasen 1
Beställare: Fastighets AB Suell
Plats: Malmö
Omfattning: 3.000 M²
Status: Genomfört
Kontaktperson:

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Studio: Fastighetsutveckling

Projektgrupp

Daniel Nord

Arkitekt SAR/MSA, VD FOJAB arkitekter

Anders Eriksson Modin

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Elise Lindahl

Arkitekt MSA, Vice ateljéansvarig

Nyckelord