Menu

Foajén

FOJAB arkitekter har, på uppdrag av Jernhusen, utformat ett nytt kontorshus kallat Foajén. Det ligger i Södra Nyhamnen i Malmö, ett område som genomgår en spännande utveckling. Namnet Foajén återspeglar ett gemensamt entrérum som sträcker sig upp genom byggnadens inre, och blir en koppling mellan stationsområdet och de gröna takterrasserna, som erbjuder utsikt över hela Malmö. Här står man också i foajén till omvärlden. Bara ett stenkast bort finns utmärkta förbindelser till hela Öresundsregionen och resten av landet.

Foajén är en tidig hörnsten i Jernhusens ambition att bygga en urban och hållbar stadsdel, som växer samman med Malmö Central, och utgör ett nytt levande centrum. Med sin placering strax norr om Centralen blir Foajén en ny entré till Carlsgatan och hela stationsområdet.

Husets interiör är utformad som ett välkomnande vardagsrum och en öppen mötesplats. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser. Kontoren kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum. De olika våningsplanen, liksom de breda trapporna däremellan, innehåller öppna utrymmen som ger plats för spontana möten. Uppe på taket finns en gemensam takpark, medan de översta kontoren ges varsin grönskande terrass med gräs, träd och bladväxter.

Miljöklassas som BREEAM Outstanding. Beräknas klar för inflyttning sommaren 2018. 

 

Foajéns webbplats

Fakta

Projektnamn: Foajén
Beställare: Jernhusen
Plats: Malmö
Omfattning: 14 000 M²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA, Kompetensansvarig Kunskapsmiljöer

Studio: Kunskapsmiljöer - Kontor

Projektgrupp

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA, Kompetensansvarig Kunskapsmiljöer

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Lisa Mannheimer

Arkitekt SIR/MSA, Ateljéansvarig

Mattias Essner

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Petra Jenning

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig, Ansvarig FOJABcode

Åsa Jönsson

Arkitekt SIR/MSA

Nyckelord