Menu

Studentlitteratur AB

Studentlitteratur AB i Lund har genom FOJAB arkitekter fått nya lokaler, där målsättningen varit att uppnå en modern, öppen och transparent miljö.

Projektet omfattar ca 2 700 m² LOA, ombyggnad av kontorsdel med lagerkontor och utgör arbetsplats för ca 100 medarbetare.

Efter en omfattande ombyggnad av befintliga lokaler har en ny och förtätad arbetsmiljö skapats, med individuella arbetsplatser och zoner för planerade och spontana möten.

Inredningsuppdraget har inkluderat programskede, brukarprocess, systemhandling, produktionshandlingar, färgsättning och ljusdesign.

Fakta

Projektnamn: Studentlitteratur AB
Beställare: Studentlitteratur AB
Plats: Lund
Omfattning: 2.700 m²
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Projektgrupp

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Handläggande Arkitekt

Lars Palm

Arkitekt SAR/MSA

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA, PR-ansvarig

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Laurino

Arkitekt SAR/MSA

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA

Hans Ödman

Arkitekt

Claudia Meirama (1947-2010)

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord