Menu

BMC Studentcentrum

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Akademiska Hus och Lunds Universitet att skapa ett nytt studentcentrum för BMC (Biomedicinskt Centrum).

En av flyglarna som under många år fungerat som laboratorium byggdes därmed om till undervisningslokaler, plats för självstudier, bibliotek och uppehållsplatser. Målsättningen har varit att skapa en samtida studiemiljö som ska fungera dygnet runt som ett nav för studenteter tillhörande flera fakulteter och som mötesplats mellan olika discipliner.

Utmaningen har varit att få till ljusa, öppna ytor i en djup huskropp med låg våningshöjd. Lösningen är en ny bjälklagsöppning, nya fönster utan bröstning i markplan och att de slutna rummen placeras längs med fasader, men glasas helt. Planlösningen är flexibel och lustfylld, med stora öppna ytor med varierad möblering som varvas med serviceytor i mitten.

Fakta

Projektnamn: BMC Studentcentrum
Beställare: Akademiska hus/Lunds Universitet
Plats: Lund
Omfattning: 1900 m²
Status: Färdigställt, 2011

Projektgrupp

Anna Neuhauser

Arkitekt MSA

Göran Hellquist

Arkitekt SAR/MSA

Kajsa Sundqvist

Arkitekt SAR/MSA, civilingenjör

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA

Uppdragsansvarig

Mats Österberg

Arkitekt SAR/MSA, konsult