Menu

Ystad Arena

Tävlingsuppgiften bestod i att föreslå en helhetslösning för renovering av Österporthallen samt tillbyggnad med bad.

Fakta

Projektnamn: Ystad Arena
Beställare: Ystad kommun
Plats: Ystad
Omfattning:
Status:
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare