Menu

Varvsstaden

FOJAB arkitekter fick i parallellt uppdrag av PEAB att ta fram en fördjupad programstudie över Östra kvarteren i Maskinverkstaden, i Malmö. Där föreslås en ny rektangulär struktur med tre framsidor och en fjärde sida som byggs ihop med Gjuteriet och främst innehåller service för båda byggnaderna.

Det gamla Gjuteriet behåller sin volym och sina tre befintliga fasader samtidigt som det får en ny fasad mot öster och den nya bostadsgården. Gjuteriet ges nya funktioner med publika lokaler i bottenvåningen samt utrymme för teknik och två kontorsplan ovanpå. Dessa nås via två nya trapphus, som möjliggör en indelning på upp till fyra mindre kontor per plan – som alternativ till ett stort.

Det nya bostadshuset får sex våningar, ca 70 lägenheter, 12 radhus, två lokaler och källarplan med teknik, förråd och garage för ca 80 bilar. Strukturen är uppbyggd av tvärgående väggar som möjliggör såväl trespännare som radhus och parkeringsgarage inom samma stomlinjer. De genomgående lägenheterna har formen likt en tvåspännare och får ett genomgående rum innehållande kök och vardagsrum, alltid med både utsikt och solsida. Radhusen är även de genomgående och ges därmed både vattenkontakt och en solsida.

På detta vis ges en sammanhållande rektangel med Gjuteriet på ena sidan och det nya bostadshuset på andra, med en lägre servicedel mellan. Helheten blir fyra framsidor som programmeras med innehåll efter respektive sidas förutsättningar.

Sammanfattningsvis får Gjuteriet publika lokaler, längs byggnadens södersida bildas ett nytt gång- och cykelstråk, i norr och öster reser sig radhus där de publika flödena är mindre. Samtidigt som alla fyra sidor erbjuder många entréer.

Fakta

Projektnamn: Varvsstaden
Beställare: Peab
Plats: Malmö
Omfattning: Parallellt uppdrag
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Elise Lindahl

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Ville Hising

Grafisk formgivare, Webbansvarig