Menu

Söderpunkten

FOJAB arkitekter har fått i ansvar att utöka Söderpunkten med nya butiker och restauranger och planera för ett nytt bostadshus på 18 våningar i ett av kvartershörnen.

I första byggnadsetappen flyttas huvudentrén till ett centralt läge på torget och utmed galleriastråket flockas de nya butikerna och restaurangerna. På den stora takytan byggs ett nytt biografpalats med sju salonger, således blir biopubliken en naturlig del av gallerians besökare. Huvudinriktningen ändras därmed från enbart butiksvaruhus till ett ställe dit man inte enbart går för att handla utan också för att delta i evenemang av olika slag. Förutom handel och bio kommer det finnas caféer, bowling och sportbar, vilket aktiverar huset både dag- och kvällstid.

Även torgytan aktiveras av uteserveringar under den varma årstiden. Förutom det planerade bygget av bostadshus kommer kvarterets befintliga husfasader att få screentryckta glas och biografens nya utsida får väggar i en iögonfallande gyllene färg.

Fakta

Projektnamn: Söderpunkten
Beställare: Jefast AB
Plats: Helsingborg
Omfattning:
Status: Pågående
Kontaktperson:

Staffan Premmert

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Projektgrupp

Staffan Premmert

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Nina Torstensson

Arkitekt MSA