Menu

Pågen brödbutik

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att ta fram ett designkoncept för Pågen brödbutik, vilket används i Pågens reklamfilmer och har applicerats i deras första konceptbutik i Malmö.

Butiken öppnade 2011 och arbetet omfattade bygghandlingar, inredning och bygguppföljning. Den återfinns i en ombyggd industribyggnad i anslutning till bageriet i Malmö och innehåller förutom butik också ett inspirationsbageri, kafé och konferenslokaler.

Fakta

Projektnamn: Pågen brödbutik
Beställare: Pågen AB
Plats: Malmö
Omfattning: 370 m²
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Projektgrupp

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Nyckelord